Wikia


De Schaduwen (origineel: Shifting Shadows) is het vierde deel van de eerste reeks van Bravelands.


Achterflap Edit

Het spannende 4e deel uit de serie Bravelands!

Het gevaar is nog niet geweken, zelfs niet nu Bravelands heeft afgerekend met de valse leider die ten onrechte heerste. Zolang er geen nieuwe Opperouder is, blijft de toekomst van Bravelands onzeker. Zeker nu een onbekende dreiging rondwaart over de vlakte en slachtoffers eist. Dit zou wel eens het einde van Bravelands kunnen betekenen. De leden van de Vrijheidstroep moeten de kracht vinden om te doen wat juist is om deze onbekende vijand te verslaan. Doorn, Sky en Fier krijgen alle drie met hun eigen demonen te maken.

Chronologie Edit

Het boek wordt voorafgegaan door het derde deel van serie 1, De Opstand, en opgevolgd door The Spirit-Eaters, het vijfde deel van serie 1.

Trivia Edit

  • Het dier op de voorkant is een gier, dus dit is hoogstwaarschijnlijk Windvlieger.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.